Общи условия

17 януари 2017


Условия за ползване

Прочетете внимателно условията за ползване на електронния магазин. В случай, че решите да го ползвате, това означава, че сте съгласни с тях. С натискането на линк или бутон, разположен на уебсайта cе счита, че Вие приемате и сте съгласни с описаните по-долу Общи условия.

Администраторите на сайта имат правото да променят съдържанието му и начина на достъп до информацията в него, както и да прекратят използването му при неправомерен достъп, при некоректни действия и такива, противоречащи на закона в страната. Този електронен магазин съдържа препратки към други сайтове. НОМАДИЯ ООД не носи отговорност за тяхното съдържание.

Free2 explore.eu е собственост на НОМАДИЯ ООД - дружество, регистрирано в Търговския регистър на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Черни Лом 10, Булстат: 121912561; Контакт: +359894777999, +359896834017

Общи условия

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ представляват договор между Вас, като „ПОТРЕБИТЕЛ” от една страна и НОМАДИЯ ООД от друга страна, с който получавате правото да използвате услугите на free2explore.eu. Чрез регистрацията си в електронния магазин, Вие се съгласявате с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. НОМАДИЯ ООД си запазва правото по всяко време да изменя по своя преценка настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, като изменените ОБЩИ УСЛОВИЯ влизат незабавно в сила и стават задължителни за ПОТРЕБИТЕЛЯ от момента на публикуването им на сайта. Използването на  услугите на сайта е единствено за лични цели.

Права

Съдържанието в сайта e собственост на НОМАДИЯ ООД и нито една част от този сайт не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие НОМАДИЯ ООД.

Отговорност

НОМАДИЯ ООД  поддържа интернет страницaта Free2 explore.eu с вярна, точна и актуална информация. Това не изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски, като в такива случай НОМАДИЯ ООД не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на страницата. НОМАДИЯ ООД не носи отговорност за информацията, съдържаща се в сайтовете, към които настоящият сайт съдържа препратки. НОМАДИЯ ООД не носи отговорност при невярност на посочената от производител информация за характеристиките на дадена стока, включително и продуктовите изображения.

Регистрация

За да пазарувате, трябва да направите регистрация. Вие като Потребител трябва да сте попълнили вярно електронната регистрационна форма, намираща се на интернет страницaта. При попълване на електронната форма за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯT е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни. След като вече сте регистрирани, може да променяте своите данни в секция "Моят профил". ПОТРЕБИТЕЛЯT гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯT предостави неверни данни или не са отразени настъпилите междувременно промени, администраторите на сайта имат право да спрат незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил.