Общи условия

17 януари 2017


Условия за ползване

С натискането на линк или бутон, разположен на уебсайта cе счита, че Вие приемате и сте съгласни с описаните по-долу Общи условия.

Администраторите на сайта имат правото да променят съдържанието му и начина на достъп до информацията в него, както и да прекратят използването му при неправомерен достъп, при некоректни действия и такива, противоречащи на закона в страната. Този сайт съдържа препратки към други сайтове. НОМАДИЯ ООД не носи отговорност за тяхното съдържание.

Free2 explore.eu е собственост на НОМАДИЯ ООД - дружество, регистрирано в Търговския регистър на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Черни Лом 10, Булстат: 121912561; Контакт: +359894777999, +359896834017

Общи условия

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ представляват договор между Вас, като „ПОТРЕБИТЕЛ” от една страна и НОМАДИЯ ООД от друга страна, с който получавате правото да използвате услугите на free2explore.eu. Чрез регистрацията си в сайта, Вие се съгласявате с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. НОМАДИЯ ООД си запазва правото по всяко време да изменя по своя преценка настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, като изменените ОБЩИ УСЛОВИЯ влизат незабавно в сила и стават задължителни за ПОТРЕБИТЕЛЯ от момента на публикуването им на сайта. Използването на  услугите на сайта е единствено за лични цели.

Права

Съдържанието в сайта e собственост на НОМАДИЯ ООД и нито една част от този сайт не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие НОМАДИЯ ООД.

Отговорност

НОМАДИЯ ООД  поддържа интернет страницaта Free2 explore.eu с вярна, точна и актуална информация. Това не изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски, като в такива случай НОМАДИЯ ООД не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на страницата. НОМАДИЯ ООД не носи отговорност за информацията, съдържаща се в сайтовете, към които настоящият сайт съдържа препратки. НОМАДИЯ ООД не носи отговорност при невярност на посочената от производител информация за характеристиките на дадена стока, включително и продуктовите изображения.