Защита на личните данни

17 януари 2017


Защита на личните данни

НОМАДИЯ ООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. НОМАДИЯ ООД гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите в процеса на регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, упълномощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. С ползването на тази интернет страницa ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема употребата на "бисквитки", които помагат за предоставянето на по-качествена услуга. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до НОМАДИЯ ООД на посочените електронни адреси.

НОМАДИЯ ООД се ангажира да пази Вашата информацията, като тя остава поверителна и се използва само за изпълнение на съответната поръчка.

Данните, които предоставяте при регистрация и доставка са със строго ограничен достъп, като администраторите стриктно спазват правилата за запазване в тайна личната информация на клиентите според законите на Република България.

В електронния магазин всеки нов клиент създава свой профил, в който въвежда персоналните си данни и парола за достъп. Останалите потребители нямат достъп до тази информация. Паролата за достъп е персонална и се записва в криптиран вид.