Гаранции

17 януари 2017


Гаранции 

Гаранциите на стоките, предлагани в електронния магазин, са с различна продължителност, давана от производителя. Тази гаранция е упомената в описанието на всяка стока. Моля, имайте предвид това, когато пазарувате.

Всички продукти предлагани в електронния магазин подлежат на 1 година гаранция  за фабрични дефекти. В случаите различни от този, гаранциите са конкретно упоменати.

За фабричен дефект се счита всяка една деформация, настъпила поради грешка в производствения процес. Всеки един дефект, настъпил в следствие на експлоатация, различна от предназначението на продукта, се счита за механична повреда и не подлежи на рекламация.

Всяка направена рекламация се тества на локално ниво, след което се изпраща на фирмата производител за второ и експертно мнение. След като се получи потвърждение от производителя, се предлагат решения в зависимост от всеки конкретен случаи.