Сервиз


За всички продукти на производителите ZAG, HIGH TRAIL и PLUM, купени в комбинация / например ски ZAG и автомати PLUM или ски ZAG и колани HIGH TRAIL / предлагаме безплатен монтаж.  Във всички други случай важат условията в раздел РЕКЛАМАЦИИ или ГАРАНЦИИ.